Reiselivssjef i Rauma, Hilde Gråberg Bakke, forventer vekst i antall turgåere over Romsdalseggen, både i år og i åra framover. Nettopp derfor mener hun det er helt opplagt at Romsdalseggen må få status som nasjonal turiststi. Romsdalseggen fikk i år tildelt 600.000 kroner fra tilskuddsordningen Nasjonale turiststier. Midlene brukes til å gjøre tiltak på stien i Venjesdalen, et arbeids som sherpaer starter på ettersommeren. I tillegg brukes midlene til Tindesenterets arbeid med å utarbeide en forvaltningsplan for Romsdalseggen, og til informasjonstiltak gjennom Romsdal Reiseliv og Handel SA.

– Viktig for framtida

– Om Romsdalseggen får status som nasjonal turiststi kan vi få gjort tiltak også i framtida. Får vi det har jeg stor tro på Romsdalseggen som fyrtårn for opplevelser og ikke minst for verdiskaping, også i framtida.

– Hvor viktig vil du si det er at Romsdalseggen får en slik status?

– Romsdalseggen må bli en av de nasjonale turiststiene. Det er et veldig stort behov for at Romsdalseggen blir plukket ut til dette, svarer hun.

– Ingen selvfølge med midler

Men seniorrådgiver i Miljødirektoratet, Marie Selboskar Lier, sier det ikke er noen selvfølge at det følger midler med en slik status.

– Men man kan håpe at det følger med. Det blir nok litt sånn fra budsjett til budsjett.

– Det er politikk?

– Ja, dette er politikk. Men nå har det vært gitt midler de to åra som ordninga har eksistert, og behovene forsvinner jo ikke. Det er ingenting som tyder på at besøkstallene på de mest attraktive turmålene går ned.

Fersk ordning

Hun forteller at Nasjonale Turiststier er ei ny ordning som er i ferd med å finne sin form. Det startet med at det i 2016 ble bestemt at det skulle deles ut penger til der det var akutte behov. I år ble 10,5 millioner kroner fordelt også med tanke på at turmål skal kunne gjøre et forarbeid for å kunne søke om autorisasjon. Seniorrådgiveren i direktoratet er en av dem som har vært med på å lage et utkast til ei autorisasjonsordning for turmål. Utkastet er nylig sendt til Klima- og miljødepartementet, som så kan vedta den.

– Hva kan du si om innholdet?

– Vi har satt søkelyset på besøksforvaltning, helhetlig planlegging som både optimaliserer opplevelsen av turmålene, og som bevarer naturverdiene.

– Hvor mange turmål kan bli autorisert?

– Det er det departementet som avgjør, men vi har lagt opp til mellom 15 og 20.

– Hva vil det bety for et turmål å bli autorisert?

– Trolig blir det slik at de som er autorisert prioriteres ved tildeling av midler, men også andre med store utfordringer knyttet til meget høyt antall besøkende kan fortsatt søke, svar seniorrådgiveren og poengterer at at det ikke er noen automatikk i at de som nå har fått midler vil bli autorisert som Nasjonal turiststi, - arbeidet nullstilles.

Ifølge ho var det 34 søkere til årets midler. 14 turmål, inkludert Romsdalseggen fikk.

– Når kan man forvente et svar fra departementet?

– Det vet jeg ikke.

Kommer til Åndalsnes

Selboskar Lier forteller at hele ressursgruppa som har jobbet med denne autorisasjonsordninga for Nasjonale turiststier, samles på Åndalsnes 5. og 6. september i år. Representanter fra alle de 14 turmålene som fikk midler i år, kommer også.

–Der blir det faglig påfyll og erfaringsutveksling.