Det er styret for Kraftfondet som torsdag 20. april innvilget Nordveggen AS sin søknad om 500.000 kroner til prosjektet «Realisering av Innovasjonssenter Åndalsnes. I Kraftfondets vedtak står det at dette er viktig for å kunne nå målet om å hjelpe lokale og regionale næringsbedrifter i utviklingsarbeid. Tilskuddet finansieres av øremerka midler for etablering av innovasjonssenteret. Vedtaket var enstemmig og likt rådmannens innstilling.

Utfordringer

Daglig leder i Nordveggen AS, Solveig Brøste Sletta, ønsker på nåværende tidspunkt ikke å si noe om hvor de er i prosessen for realisering av innovasjonssenteret. I desember ble det klart at Siva, selskapet for industrivekst, trekker seg ut av det lenge planlagte innovasjonssenteret. Årsaka var at ikke alle leietakere som hadde tegnet intensjonsavtale ble med videre.

– Vi forventet forpliktelser, men nå må vi bare slippe prosjektet, sa Kristian Strømmen i Siva til Åndalsnes Avis i januar. Siva vil fortsatt være byggherre og eier av innovasjonssenteret.

– Vurderer NTNU-forskningsprosjekt

I søknaden til Kraftfondet fra Nordveggen AS, står det at det nå foregår to prosesser parallelt. Det ene er å fylle senteret med innhold, det andre er å sikre og igangsette bygging av senteret. Når det gjelder innhold, er både Nordic plastic recycling og Norsk senter for trygt vegarbeid, ifølge søknaden, klare for senteret.

Planlegger snarlig møte med SIVA

I søknaden kommer det også fram at de planlegger et nytt møte med Siva den 8. mai. Der ønsker de å legge fram signerte kontrakter på leietakere av kontor, drift av kantine samt en presentasjon av de prosjektene som allerede er etabler. Men Nordveggen presiserer i søknaden at dette er basert på at søknader og forhandlinger nå går den vegen de håper på. Ut ifra de forutsetningene har de i framdriftsplanen blant annet satt opp at Siva i september 2017 beslutter å bygge innovasjonssenteret. At høsten 2017 og våren 2018 går med til å utvikle innholdet i senteret. Og at det blir åpning av innovasjonssenteret sommeren 2018.

Samlet behov på tre millioner

I opplysningene til saka i Kraftfondet, står det at den innvilga halve millionen er av et samlet behov på tre millioner kroner. Den halve millionen skal ifølge saksopplysningene bidra til å oppnå to oppgaver:

1. Etablering av knutepunktsenter ved å skape møteplasser, samlinger, utviklingsmiljø og støtte opp om tidligfase for prosjekt.

2. Innta vertskapsrollen ved å koordinere og tilrettelegge for aktivitet i senteret.

Kraftfondet har tidligere i år innvilget penger til Gründerrom.