– Ser frem til de mulighetene som nå åpner seg for oss