Romsdalsgondolen AS vil gjøre endring i sentrum- søker om dispensasjon

foto
Romsdalsgondolen AS søker om dispensasjon for reguleringspan for Romsdalsgondolen. Foto: Ellinor Rørvik Lothe