Romsdalsgondolen AS vil gjøre endring i sentrum- søker om dispensasjon