Utydelig fra UDI: Ingen info om hvem, når og hvor mange