Ifølge en ukesrapport fra Folkehelseinstituttet (FHI) er det usikkert hvor stor denne bølgen vil bli.

– Trolig vil en vinterbølge med de variantene vi kjenner nå, ikke gi en betydelig større belastning på sykehusene enn sommerbølgen i 2022 ga, skriver FHI.

De to siste ukene er det rapportert om 316 nye sykehusinnleggelser med covid-19,166 i forrige uke (uke 44) og 150 uken før. I uke 42 var tallet 120.

Antallet ukentlige koronarelaterte dødsfall har ligget relativt stabilt mellom 22 og 36 fra uke 34 til uke 43, men økte til 44 forrige uke.