– Jobben de legger ned gir fantastiske ringvirkninger