Flaskehalsen gjennom Hjelvika skal utbedres. Oppdraget er et delprosjekt i det store prosjektet som omfatter bygging av Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen. Delprosjektet omtales ofte som Hjelvikbruene. Dette er fire korte bruer som inngår i E 136 og den parallelle gang/sykkelvegen.

Strekningen som skal utbedres er for smal til at det kan markeres midtlinje. Nå blir det full masseutskifting, og vegbredden blir utvidet til 8,5 meter. Gang/ sykkelvegen blir 4 meter bred. Den store bredden kommer av at den skal fungere som adkomstveg for boliger.

Ferdig i 2013

Fagbladet Våre Veger for veg, anlegg og trafikk melder blant annet: «Alle de fire Hjelvikbruene blir 12,5 meter lange. To av dem skal erstatte nåværende bruer på E 136, de to andre inngår gang/sykkelvegen. Den som får kontrakten skal først etablere gang/sykkelvegen. Når den er ferdig, overtar den all trafikk på E 136 mens kjøre- banen blir utbedret. I denne perioden blir det lysregulert enveiskjøring.

Entreprisen omfatter også ombygging av to kryss og utskifting av veglysanlegget. I følge Vegvesenets overslag vil entreprenørarbeidet komme på mellom 20 og 25 millioner kroner. Hele beløpet dekkes over riksvegbudsjettet. Statens vegvesen har prosjektert veganlegget. Elektroanlegget er prosjektert av Rasmussen & Strand. Om et år skal alt være ferdig».