Tidligere i uka bekreftet flere kilder til Dagbladet at justisminister Anders Anundsen ikke kom  til å gjøre endringer på lista politidirektør Odd Reidar Humlegård har sendt til departementet.

Ingar Olav Bøen er i dag konstituert politimester i Sunnmøre politidistrikt.

Den nye organiseringen av politidistriktene, som går fra 27 distrikt til 12, starter 1. januar. Det som tidligere har vært Nordmøre og Romsdal Politidistrikt og Sunnmøre Politidistrikt slås sammen.

- Politimesterne som i dag er utnevnt av kongen i statsråd har vært gjennom en omfattende prosess med både tester og intervjuer i flere runder. De har overbevist oss om at de er de aller beste vi har til å lede landets nye politidistrikter, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i en pressemelding.

Stillingene ble annonsert i slutten av juni. Politidirektoratet har hatt ansvaret for å gjennomføre rekrutteringsprosessen, og komme med en tilrådning til Justisdepartementet.

- Jeg kan med trygghet si at vi har gjort en grundig og omfattende innsats for å sikre at vi har hatt de beste mulige kandidatene å velge mellom. Jeg er meget godt fornøyd med det laget som nå skal lede og utvikle norsk politi i årene framover, sier han.

Disse har blitt politimestre

Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta (45)

Troms politidistrikt, Ole Sæverud (44)*

Nordland politidistrikt, Tone Elisabeth Vangen (49)

Trøndelag politidistrikt, Nils Kristian Moe (51)

Møre og Romsdal politidistrikt, Ingar Olav Bøen (56)

Vest politidistrikt, Kaare Songstad (49)

Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik (52)

Agder politidistrikt, Kirsten Marie Lindeberg (62)

Sør-Øst politidistrikt, Christine Fossen (53)

Oslo politidistrikt, Hans Sverre Sjøvold (58)*

Øst politidistrikt, Jon Steven Hasseldal (45)

Innlandet politidistrikt, Johan Brekke (56)

*Utnevnt tidligere. Fortsetter i sine embeter.