Fredag rettet John Moen sterk kritikk mot brannvesenet etter det han mener var bajaskjøring under utrykning til en lastebilbrann i Måndalen.

Dette er en fremstilling av situasjonen som mannskapet på brannbilene overhodet ikke kjenner seg igjen i. Tom Erik Rødven, som var fagleder brann under utrykningen legger ikke skjul på at saken er en stor belastning for mannskapet.

- Gjengen er preget av dette Vi tar anklagene så alvorlig at vi følte et behov for å samle oss i går kveld og diskutere utrykningen. Alle er enige om at kjøringen var kontrollert, og at det slett ikke var noen "bajaskjøring". Jeg synes det er viktig å gå ut nå og si noe om dette, først og fremst av hensyn til mannskapet, som gjør en fantastisk jobb, sier han.

Han sier at han har forståelse for at et stort utrykningskjøretøy, gjerne med sirener og blålys kan virke skremmende på folk.

- Brannbilen var fullastet med vann, mannskap og utstyr, og detblir en del motorlyd for å flytte på en tungt lastet brannbil.Farten begrenser til en viss grad selv i oppoverbakke, forklarerRødven forklarer Rødven, som legger til at de kun brukte sirener ut fra Åndalsnes, og at de ikke vurderte det som nødvendig å bruke det i Måndalen, der John Moen observerte utrykningskjøretøyet.

- En sjåfør med lang fartstid

- Vi rykker ut for å beskytte og redde liv, men også miljø ogmaterielle verdier. Dette skal vi gjøre uten å sette vårt eget eller andres liv i fare. Dette er noe vi har fokus på hver eneste dag, og alle på stasjonen tar dette på største alvor, sier Rødven.

Han forteller videre at han, som brannsjefens stedfortreder under utrykningen, når som helst kunne gitt beskjed til sjåføren om han mente kjøringen ikke var forsvarlig. Han så ingen grunn til å si noe på kjøringen.

- Sjåføren som kjørte brannbilen fredag har mange års fartstid i Rauma brannvesen. Vi har faste sjåfører på bilene, og disse er utdannet på samme måte som sjåfører i politiet og i ambulansetjenesten, forklarer han.

- Hvor fort kjørte dere?

- Det har vi dessverre ingen mulighet for å sjekke. Vi har forsøktå sjekke opp mot 110-sentralen i forhold til deres kartsystem oglogg, men vi har ingen modul for å finne ut det. Sjåføren kanheller ikke svare på det, når man er på utrykning er fokuset påtrafikkbildet, ikke på speedometeret.

- Mange vurderinger

Rødven mener det er vanskelig å motbevise påstandene Moen kommer med.

- Det blir jo ord mot ord. Men noen ting kan vi dokumentere. Moen hevder at brannvesenet fra Måndalen hadde vært på stedet i over en time når vi ankom. Det stemmer ikke. Loggen til 110-sentralen viser at det tok 12 minutt fra Måndalen brannvesen ankom stedet, til vi ankom fra Åndalsnes.

Han reagerer også på at Moen mener situasjonen var avklart.

- Vi tenker litt annerledes når vi er ute på utrykning. Lastebilen stod fortsatt i full fyr når vi ankom, og vi visste at bilen fra Måndalen hadde begrenset med vann. I tillegg kan det i slike situasjoner være snakk om farlige gasser, eksplosjonsfare ved varmeutvikling over lang tid, eksploderende dekk, dieseltanker, og mange andre utfordringer som man kanskje ikke tenker over. Det var viktig for oss å komme raskt til stedet, slik at vi kunne bistå våre kollegaer, som hadde bedt oss om assistanse, sier han.

I tillegg var det viktig for brannvesenet å få avsluttet brannen så raskt som mulig for egen del.

- Det har med beredskapen å gjøre. Mens vi drev med etterslukking, dro Måndalsbilen for å fylle opp igjen vanntanken. For oss er det viktig å være tilbake på stasjonen så snart som mulig, i tilfelle en ny nødsituasjon, sier han.

- Men fokuset er naturligvis likevel sterkt på å kjøre forsvarlig å ikke sette andres liv i fare. Mannskapet har et sterkt ønske om å berge og beskytte liv, sier Rødven.

- Full tillit

Brannsjef Falke Haugen var selv ikke med under utrykningen, men sier han har full tillit til sjåførene.

- Vi har et stort ansvar under utrykning, og det er noe vi alltid jobber med. Vi er ikke opptatt av å forsvare oss for en hver pris, vi vet at vi også kan bli bedre, sier han.

Han legger til at de aldri har vært involvert i ulykker under utrykning, og at de svært sjelden får klager av denne typen.

- Det kan ha vært noen klager på en utrykning på Åfarnes for en del år siden. Men dette er absolutt ikke noe vi opplever ofte, sier Haugen.