Vi kjenner John Sylte som prest, men han er også pappa, privatperson og bosatt i Tresfjorden. Han sitter også i foreldreutvalget ved Tresfjord skule.

Flere medier, blant annet TV2 har i helga skrevet om at prest ønsker nærbutikken skal slutte å selge prevensjon. Bakgrunnen var et innlegg John Sylte skrev på sin Facebook-side, der han blant annet skrev at:

I" forbindelse med trusselen om nedleggelse av skolen vår har vi innført noen tiltak. FAU oppfordrer Spar Tresfjord vennlig til ikke å selge prevensjon frem til og med år 2020. Dette for å øke manntallet i bygda. Ethvert salg av prevensjon i dette tidsrommet, uansett omstendighet, vil bli oppfattet som et svik mot FAU og bygda. Vi erklærer unntakstilstand. Dette innebærer at alle voksne tresfjordinger kun får bruke dyner av typen Sommerdyne."

- Et hjertesukk

Det var under et møte i foreldreutvalget at det nok en gang kom opp at skolen i bygda var foreslått nedlagt av rådmannen i Vestnes.

– Det var rett og slett et hjertesukk fra bunnen av vårt hjerte, sier John som etter møtet la ut en humoristisk ytring om at butikken i Tresfjord burde slutte å selge prevensjonsmidler slik at folketallet i bygda skulle ta seg opp.

– Det var et uttrykk for en bekymring over at bygda vår bygges ned trinn for trinn og at bygda er en viktig del av kulturarven vår. Det var litt galgenhumor brukt på et seriøst og viktig tema, sier John og skjønner at mange har koplet hele ytringa til at han er prest.

– Det har blitt mye oppmerksomhet og det er ikke alle ting som er skrevet som er helt ok, men jeg skjønner at det er fristende å kople dette til at jeg er sokneprest, sier John og legger til at han er glad for oppmerksomheten rundt saka, men ikke koplingen til at han er prest.

– Jeg ser ut fra interessen rundt dette at det er mange som kjenner seg igjen og at det derfor er en problemstilling som angår mange. Derfor er oppmerksomheten rundt dette viktig. Det må være mulig å opprettholde også basisfunksjoner i bygdene våre, sier John Sylte.