Mye ventet regn lørdag gjør at NVE har sendt ut varsel om jord- og flomskredfare for Trøndelag og Møre og Romsdal. Varselet er på gult nivå.

Varselet ble sendt ut lørdag formiddag. For Trøndelag og Nordmøre er det også sendt ut flomvarsel.

– Det ventes opp mot 50–85 millimeter regn fra i ettermiddag. Med gjeldende prognose er indre strøk mest utsatt. Det kommer inn en nedbørfront med byger fra sørøst, og nedbørmengden og nedbørens plassering er noe usikker. Fare for jord- og flomskred øker natt til søndag og er størst der bygene faller. Fare for bekke- og elveløpsendringer, overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, jord- og flomskred der regnbygene treffer, lyder varselet på Varsom.no.

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Hovedtyngden av nedbøren ventes å komme i områdene rundt Trondheimsfjorden, heter det i flomvarselet. Det ventes vannføringer på gult nivå i flere vassdrag. Det kan oppstå bekke- og elveløpsendringer og det er fare for lokale oversvømmelser, spesielt i tettbygde strøk, der de kraftigste regnbygene treffer.

Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag.

Neste varsel kan ventes søndag formiddag.