Strafferamma for tiltalen er fengsel i inntil 21 år, men statsadvokaten har tatt forbehold om å legge ned påstand om forvaring. Forvarsdom brukes overfor personer som har begått alvorlig kriminalitet og hvor risikoen for tilbakefall er stor.

De sakkyndige har vurdert romsdalingen i Bergen fengsel. De har konkludert med at han var tilregnelig da drapet ble begått. Sjøl om han kan ha vært sterkt ruset, fritar sjølpåført psykose som følge av rus ingen for straff.

Rettsaken starter i Romsdal tingrett tirsdag formiddag. Bestemor til den drapstiltalte skal også forklare seg i retten om barnebarnet.

Les mer på rbnett.no