Fylkesmannen har svart på Vågstranda Vel sin søknad om utredning om grensejustering for Vågstranda. Svaret er at Fylkesmannen har av Kommunal- og moderniseringsdepartementet blitt bedt om å levere en samlet oversikt over de initiativ om grensejusteringer som er kommet.

Prioriterer noen

Fylkesmannen viser til at departementet vil prioritere saker som involverer kommuner som skal slå seg sammen, slik at disse endringene kan tre i kraft samtidig med de nye kommunene. Departementet anmoder Fylkesmannen om å gjøre det samme. I sitt brev, som er sendt både Vågstranda Vel, Vestnes kommune og Rauma kommune, skriver Fylkesmannen at behandlinga av søknaden fra Vågstranda Vel, av den grunn vil måtte avvente noe.

Fylkesmannen skriver videre at saka vil bli behandlet etter de prioriterte grensejusteringssakene.

Ønskes hjertelig velkommen

Vågstranda Vel gjennomførte en innbyggerundersøkelse for å undersøke om vågstrendingene ønsker at Vågstranda skal tilhøre Vestnes i stedet for Rauma. 75, 3 prosent av de spurte svarte ja, de ønsker å bli en del av Vestnes. Olav Nyhagen i Vågstranda vel, skrev på Facebook, i forbindelse med innbyggerundersøkelsen, at det velforeningen er blitt oppfordret til å sette i gang en søkeprosess om grensejustering i kommunen slik at Vågstranda til og med Farkvam blir flyttet til Vestnes kommune. Han skrev videre at dette ikke bare hadde å gjøre med skolesaka, men også endringer etter Tresfjordbrua, og eventuelle bompenger på Veblungsnes, som utløser ønsket at Vågstranda skal bli en del av Vestnes. Ordfører i Vestnes, Geir Inge Lien, sier til Rbnett at dersom søknaden blir innvilget er både Hjelvika og Vågstranda hjertelig velkommen til Vestnes.