Nyansatt på ny plass: – Flere muligheter her enn i Nederland