Ordfører Lars Olav Hustad kontaktet Åndalsnes Avis før tirsdagens møte i formannskapet og ytret ønske om at avisa ikke skulle være til stede på det han kaller «et arbeidsmøte». Årsaken var at rådmannen skulle orientere om økonomiarbeidet, og at han ikke kunne fortelle like mye til politikerne om pressen var til stede. Til tirsdagens formannskapsmøte manglet det også fullstendig saksliste. Åndalsnes Avis var til stede på møtet. Men møteleder Lars Olav Hustad hevet møtet kort tid etter rådmannens orientering for så å kalle det videre møtet «et gruppemøte». På dette gruppemøtet jobbet politikerne med nominasjon til nemnder og verv.

- Flere brudd på loven

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, sier det her er snakk om flere brudd på kommuneloven.

– Formannskapsmøtet er kunngjort på kommunens heimeside, men det ligger ikke noen fullverdig saksliste ute. Hva tenker du om det?

– I mitt hode er det et åpenbart brudd på kommuneloven. Møtet skal bekjentgjøres og fullverdig saksliste skal være tilgjengelig. Det gjelder også for møter der man mener å lukke dørene.

– Det at rådmannen skal orientere om budsjett skal også inn i sakslista?

– Ja. Saker er ikke bare der man skal fatte vedtak, det er også orienteringer og så videre, svarer Jensen og viser til kommunelovens paragraf 32 nummer 2 og nummer 3.

– Ordføreren hever formannskapsmøtet, men fortsetter møtet med formannskapets medlemmer til stede. Under møtet henvender han seg til lokalavisa og sier at formannskapsmøtet er hevet og at dette er et gruppemøte. Under møtet dukker også kommunens økonomisjef opp, noe ordføreren forklarer med at hun skulle være tilgjengelig for spørsmål. Hva sier du om det?

– Det kan han ikke gjøre og det er det lang rettspraksis på. Hvis alle medlemmene i et folkevalgt organ møtes, og de diskuterer saker de vanligvis ville gjort, er det et møte i et folkevalgt organ. Hele kapittel seks i kommuneloven gjelder da. Det er heller ikke noe som heter arbeidsmøte. Dette er åpenbart bare et forsøk på å komme seg utenfor kravet til møteoffentlighet, sier Jensen som forteller at han litt for ofte hører om slike hendelser.

– Lite respekt for spillereglene

– Det er en del kommuner som prøver seg på sånne grep, og som bryter kommuneloven. Det er betenkelig at folkevalgte politikere har lite respekt for spillereglene i demokratiet. Det er til ettertanke. Det skulle vært oss andre som brøt lova, da skulle det blitt bråk, fortsetter generalsekretæren.

– Hvorfor skjer slike hendelser, tror du? Er det på grunn av kunnskapsmangel?

– Utgangspunktet er at politikerne ikke ønsker innsyn. De ønsker å få jobbe i fred, og det kan vi til en viss grad forstå. Men de må huske på at de er valgt som våre tillitsvalgte, og det de jobber med må tåle dagens lys, ellers går det ikke. Og så kommer kanskje kunnskapsmangelen inn etter hvert i form av at de tror de har større mulighet til å gjøre dette enn de har. Men det som utløser det er ønsket om ikke å gi innsyn, svarer generalsekretæren.

– Er det noen unntak for når medlemmer i et folkevalgt organ kan samles uten at det defineres som et møte i folkevalgt organ?

– Det er to ting de kan gjøre. De kan holde kurs, for eksempel at de får inn noen fra KS, men det forutsetter at de der ikke begynner å diskutere budsjettet for neste år. Det andre er at de kan møtes for sosialt samvær. Bortsett fra disse to tingene er det ikke mye de kan gjøre, svarer Jensen.

– Hvilke konsekvenser får det at politikere forsøker å hindre innsyn?

– En konsekvens er at folk får mindre kjennskap til det politikerne jobber med. En annen ting er at det er grunn til å tro at dette minsker interessen for lokaldemokratiet. Det er ikke en styrke for demokratiet.

Ordfører Lars Olav Hustad har fått mulighet til å svare på kritikken i denne saka, men sier til Åndalsnes Avis at han ikke har hatt tid. Han ønsker å kommentere saka seienere.