Samferdselsutvalet: Vil kutte i ferjetilbodet på Sølsnes-Åfarnes

foto