Mens gutten i tenåra lå nede, ble han sparket i hodet så han besvimte