– Foreldre er ikke flinke til å møte opp på dette foredraget, konkluderer Ole Roger Vestøyl.

Han er foredragsholder i skoleturneen Bruk Hue, som er et omreisende tiltak mot nettmobbing. Mandag besøkte han Åndalsnes ungdomsskole sammen med sin kollega Anders Skjelbred.

– Foreldre er naive

– Medietilsynet sin undersøkelse viser at ni av ti foreldre mener at nettmobbing ikke gjelder egne barn. Mange er for godtroende og naive. De innser ikke at egne barn både kan bli mobbet på nett, eller kan være mobbere, sier han etter endt foredrag for om lag 170 ungdomsskoleelever på Åndalsnes. Mandag kveld er han klar for å møte elevenes foreldre.

– Hva har foreldre å tjene ved å møte opp på dette foredraget?

– Cirka 85 prosent av alle foreldre som har hørt dette foredraget føler at de har lært noe nytt. Utfordringen er å få dem til å komme, svarer Vestøyl.

Hysteriske foreldre

Han forteller at han og Skjelbred ofte får spørsmål etter endt foredrag, både fra elever og lærere.

– Elever lurer på hvordan de kan få hjelp om de er utsatt for mobbing. Noen lurer også på hvilke konsekvenser ting de har gjort kan få.

I Bruk Hue kampanjen får elevene se flere videoer med eksempel på hva som kan skje om et bilde kommer på avveie, mot noens vilje.

– Hvorfor er det så vanskelig å snakke med foreldrene deres om noe har skjedd? Spurte han elevene under mandagens foredrag.

– Jeg har hørt mange forskjellige svar, men ofte får jeg høre at det er fordi foreldre reagerer så kraftig. At de for eksempel straffer med å ta fra deg dataen din. Gjør dere sjøl en tjeneste, og få foreldrene deres til å komme hit for å høre på foredraget mitt. Jeg skal lære foreldrenes deres å ikke bli så hysteriske, fortsatte Vestøyl.

Hvem snakker de med?

Foredragsholderen sier de ofte ser at det er helsesøster som benyttes.

– Da er det viktig at skolen er oppdatert på nettkunnskaper. For det blir ofte skolen sitt problem, sjøl om det er foreldrenes ansvar, legger han til. Han oppfordrer foreldre som ikke har mulighet til å komme foredrag ved «egen» skole, om å delta på en annen skole i nærområdet.

– Alle er velkomne, sier Skjelbred.

– Få mobbesaker

Rektor ved Åndalsnes ungdomsskole, Geir Grav, sier de takket ja til besøk av skoleturneen fordi de hadde positive erfaringer fra da de besøkte skolen også for tre år siden.

– Det er et tema vi har på dagsorden hele tida, og det er fint å få mer inspirasjon. Vi hadde også barnevakta på besøk i fjor.

– På hvilken måte setter dere mobbing på dagsorden?

– Ved å trekke det opp både i klassesammenheng og i fellesskap. Ved å vise hvilke konsekvenser mobbing kan få.

 – Virker det?

– Ja, jeg tror det.

– Hvor store utfordringer har Åndalsnes ungdomsskole med mobbing?

– Utfordringene er de samme som overalt. Vi har ikke noen spesielle problem med det.

– Men er det ikke mobbing overalt? Hvor mange mobbesaker jobber dere med i løpet av et år?

– Det er veldig få saker. Det er unntaksvis, svarer rektoren.