Videregående skoler i Hedmark og Møre og Romsdal bidrar mest til at elevene fullfører