Disse innflyttergutta satser alt - fra et småbruk med eget lydstudio

foto