Prosjektet ble for dyrt: Tidligst oppstart neste år