– Psykososialt kriseteam fortsetter sitt arbeid

foto