Legger ned avdelingen: – Behov for å jobbe tettere sammen