Arbeidsgruppa i politiet som jobber med struktur i nærpolitireformen foreslår ikke overraskende å slå sammen Rauma og Vestnes til ett lensmannsdistrikt. De foreslår også å opprettholde lensmannskontoret i Rauma, og at det blir eneste tjenestested i det nye distriktet.

Arbeidsgruppa består av seks personer med ulik kompetanse fra hele politidistriktet. Leder for gruppa, Kjell Arne Hestad, sier målsettinga med arbeidet er å få et mer operativt, synlig og tilgjengelig politi.

Direktoratet avgjør

I pressemeldinga politiet sendte ut fredag ettermiddag, står det at politimester Ingar Bøen ikke kan kommentere innholdet i tilrådinga fra arbeidsgruppa. Det er politimesteren som utformer det endelige forslaget som skal sendes Politidirektoratet 15. desember. Det er direktoratet som avgjør strukturen, og det skal skje innen utgangen av januar.

- Har mulighet til å påvirke

- Jeg tar nå i neste uke med meg rapporten til to møter i ei utvida styringsgruppe. Der skal jeg møte ni ordførere fra hele fylket som vil gi meg kommuneperspektivet på strukturen. I den samme styringsgruppa møter jeg også flere fra den faste ledergruppa, de ansatte sine organisasjoner og vernetjenesten. På bakgrunn av dette vil jeg utarbeide et endelig framlegg som skal ut på høring 19. oktober, men det blir rikelig med anledning til å påvirke det endelige forslaget, sier politimesteren.

Også Hestad er tydelig på at det er en mulighet for at politimesteren vil foreslå noe annet enn det arbeidsgruppa nå har kommet med.

Omfattende endringer

Arbeidsgruppa si tilråding innebærer omfattende endringer i politistrukturen. I tilegg til politistasjoner i de tre største byene, foreslår gruppa å opprettholde lensmannskontorene i Vanylven, Ulstein, Volda og Ørsta, Ørskog (skal på sikt flyttes til Digernes), Sykkylven, Rauma, Sunndal, Aure og Surnadal.

- Nye måter å jobbe på vil veie opp for de lokale ulempene ved å slå sammen noen av lensmannskontorene. En del av poenget med nærpolitireformen er at vi skal legge opp arbeidet på nye måter, sier Hestad.