– Sjøl om det er RaumaRock betyr ikke det unntakstilstand for lover og regler. Rockehelga skal være en hyggelig opplevelse. Klarer man ikke å oppføre seg, kan den kommende uka bli dyr, og det er det ikke verdt, sier konstituert lensmann, Sindre Mittet, ved Rauma lensmannskontor.

For dumheter i fylla kan få kostbare konsekvenser. Her er et utvalg fra politiets «prisliste» for ordensforstyrrelser – som også gjelder ellers i året:

  • Nyte alkohol ulovlig på offentlig sted fra kr 4000.

  • Offentlig urinering fra kr 4000.

  • Fysisk å hindre politiet i deres arbeide fra kr 8000.

  • Forulempe politiet ved utskjelling/spytting etc. fra kr 7000.

  • Ordensforstyrrelser som krangling/knuffing/skadeverk etc. fra kr 8000.

  • Overnatting i fyllearresten kr 0.

  • Nekte å oppgi personalia til politiet fra kr 6000.

  • Nekte å etterkomme pålegg fra politiet fra kr 6000.

  • Ved alvorligere overtredelser som legemsbeskadigelse vil det bli tatt ut tiltale.

Mittet presiserer at det ikke er et fast bøtenivå, men at ulike faktorer i den enkelte hendelse kan være avgjørende for størrelsen på bota.

Et eksempel på dette kan være om vedkommende tidligere er straffedømt.

Ikke alltid kostnadsfritt

– Det å havne i fyllearresten fordi man er overstadig beruset, eller ute av stand til å ta vare på seg sjøl, er i utgangspunktet ikke straffbart, og vil ikke alltid ende med bot. Men ofte er foranledningen at det er begått straffbare handlinger, og da vil det selvfølgelig koste, forklarer Mittet.

– Hva skjer dersom man har begått flere lovbrudd?

– Da legger vi sammen bøtene, og så er det opp til påtalemyndigheten å vurdere hvilken totalsum som skal ilegges i bot, sier Mittet.

– Hva skjer dersom man nekter å betale?

– Da blir det tatt ut tiltale og saka går til retten, ofte med påstand om en vesentlig høgere bot eller straff. Har vedkommende fått et forelegg på kr 6000 for å nekte å oppgi personalia til politiet, vil han eller hun måtte forvente å eksempelvis bli idømt kr 7000 eller mer i tingretten. I tillegg kan man også risikere å måtte betale saksomkostningene i nevnte sak, forklarer Mittet.

Han vil oppfordre de som eventuelt måtte komme opp i uheldige situasjoner om å etterkomme politiets pålegg.

– Gjør man det, så går det som regel bra, legger Mittet til.

Tett dialog

Mittet forklarer videre at politiet vil ha en tett dialog med arrangør, festivalcampen og innleide vaktmannskap under helgas arrangement.

– Dersom det er personer som av ulike årsaker blir vurdert som ikke skikket til å oppholde seg inne på festivalområdet, vil vi i samråd med blant annet innleid vaktmannskap foreta en totalvurdering på om vedkommende bør nektes inngang. Dette gjelder sjølsagt også på festivalcampen, legger han til.

– En tett og god dialog skal vi sjølsagt også ha med publikum. Vi håper dette blir en flott helg, og som forhåpentligvis igjen vil bidra til positivitet rundt arrangementet og kommunen som helhet, avslutter Mittet.