Over 70 representanter for ulike lag og foreninger er påmeldt til tilskuddskurs på kulturhuset torsdag, og alle bygdene i kommunen er representert.

Det synes Kairith Fugledal Kvarsnes, leder for frivilligsentralen i Rauma, er veldig positivt.

- Tilskuddsportalen, som Rauma kommune er medlem av, er et kjempetilbud for frivilligheten. Der ligger det samlet mer enn 3000 ulike tilskudd som både kommunen og frivilligheten kan søke på, forteller hun.

På kurset skal deltagerne lære om hvordan de kan finne relevante tilskudd, og hvordan de kan søke på dem. Særlig i en tid med trang kommuneøkonomi, mener Fugledal Kvarsnes at det er viktig at kommunen og frivilligheten jobber sammen.

- Tilskuddene ligger jo der og venter på å bli søkt på. Hvis vi bygger opp en god kultur for å søke, og får til samarbeid mellom kommunen og frivilligheten, kan vi få til så mye mer. Vi vil gjerne få til en dugnad om dette, sier hun.

På dagtid skal representanter fra kommunen på det samme kurset.