Magne Mo blir kjent med det enormt store lammetapet når han bli oppringt av Åndalsnes Avis. Han presiserer at han derfor ikke vil uttale seg om den konkrete saken før han har fått satt seg inn i detaljene og før han har fått snakket med berørte saueeiere i området. Men på generelt grunnlag sier Mo at slike tall som det her vises til er helt uakseptable og at det betyr at det her snakkes om en svært alvorlig situasjon som det må tas tak i.

– Dette høres ille ut. Det er kolossalt store tall og en helt uakseptabel situasjon både når det gjelder dyrevelferd og av andre grunner. Men jeg vedtar ikke beitenekt for et fjellområde på telefon med en journalist. Dette må vi se nærmere på. Det ser i alle fall ut til at det er gode grunner til å rope høgt når vi får dokumentert slike tapstall som dette, sier Mo.