Isfjorden skole skal rives og det samme skal Stormbygget like ved om planene blir godkjent. Prosjektleder i Hent, Lars By, forteller til Åndalsnes Avis at det ikke blir lang transport av betongmassen fordi både kommunen og private grunneiere har vist interesse for betongen.

– Om kommunen får godkjenning også i forhold til Stormbygget, så skal en god del gå med til å lage vegfylling i området. Dessuten skal to grunneiere fylle ut for å klargjøre tomter, så vidt jeg vet, men jag har ikke papirene foran meg, sier Lars By.

Han legger ikke skjul på at det er store mengder rivningsbetong det er snakk om, men han kan ikke gi eksakte tall på volumet på stående fot.

By forteller også at all armering skal klippes ut og all maling skal fjernes. Seks, sju personer jobber med rivningsarbeidet i Isfjorden. By forteller at arbeidet så langt har gått helt etter planen takket være at arbeidet var godt planlagt i forkant.