Etter forhandlinger i over ett år med selger, kunne rådmann Oddbjørn Vassli på vegen av formannskapet, torsdag signere kontrakten mellom Storm Eiendom AS, ved Erling Skorgen, og Rauma kommune, på kjøp av det tidligere Waalerbygget. Prisen ble 3,4 millioner kroner.

Enige

– Vi i formannskapet var enige om at dette området som ser ut som et østblokkland fra 60 åra, ikke kunne stå slik lenger. Flere naboer hadde også kontaktet oss og klaget over hvordan det ser ut her. Siden området og bygget ikke ble slik som opprinnelig planlagt, fant formannskapet ut at vi måtte få fortgang i kjøpeprosessen, forklarer ordfører Lars Olav Hustad.

Glede

Han har samlet tre politikere fra formannskapet til for å informere Åndalsnes avis om kjøpet.

– Vi mener det er en gledens dag for Isfjorden, sier Marit Nauste, og Oddbjørn Wærås er helt enig. Arne Hoem så ikke for seg dette resultatet, men stiller seg bak vedtaket. – Jeg gjorde meg noen ideer og tanker etter en befaringstur i Gudbrandsdalen vi hadde for en stund siden. Der vi fikk se hva andre kommuner har gjort når de har revet gamle bygg og bygget nytt. Det var inspirerende. Slik det ser ut her nå, er jo bygget et sorgens kapittel. Når det ikke ble noen leilighetsbygg, er det bare å akseptere avgjørelsen. Verden går videre, sier han filosofisk.

Rives

Kjøpet gir Rauma kommune full rådighet over området som er på vel 7 mål, og de ser for seg å rive Waalerbygget så fort som mulig.

– Vi har vært i dialog med Hent AS som river Isfjorden skole, og de har sagt seg villig til å rive bygget så fort de er ferdig med skolen, forteller Hustad.

– Om seks uker, da?– Jeg kjenner ikke til detaljene på dette. Men så raskt som mulig.

– Er det noe i bygget som kan ha historisk verdi? Det er blant annet et freskomaleri av Hatlen i inngangen.– Det vet vi ikke noe om foreløpig.

– Har denne hurtige prosessen gjort at dere har måttet godta en høyere pris fra selger?– Nei, dette har ikke hatt noen innvirkning på prisen. Vi hadde selvsagt sett at prisen var lavere, men man kan vel aldri bli helt fornøyd, smiler ordføreren.

Adkomstveg

Men det de er veldig fornøyd med, er å få rådighet over området som de nå ser for seg også skal kunne brukes til adkomstveg til idrettshallen og det nye skoleområdet.

– Det er det aller viktigste. Ellers vil vi ikke låse mulighetene for resten av området. Med 7 mål er det uante muligheter, mener Hustad.

Ordføreren mener at dette vedtaket viser at formannskapet tar ansvar for samfunnsutviklinga og sitter ikke på gjerdet og venter.