Kommunen sa ja til naust, men vedtaket ble kjent ugyldig

foto