Handelsnæringa påvirket av sviktende turisttrafikk

foto