Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen møttes på Berkåk 25. november. Der diskuterte politikere, interesseorganisasjoner, representanter fra togselskap, transportører og Jernbaneverket mulighetene og begrensningene for en ny jernbane mellom Lillehammer og Trondheim.

Målet er å komme ned i 3,5 timers reisetid mellom Lillehammer og Trondheim.

Jernbaneforumet har besluttet å gjennomføre en mulighetsstudie for økt infrastrukturkapasitet på Dovre- og Raumabanen. Konsulentfirmaet Rejlers er engasjert for arbeidet. Studien skal blant annet se på:

  • Dovrebanens fysiske tilstand

  • Hva Dovrebanen kan tilby av trafikk i dag

  • Dovrebanens betydning og potensial – også sett i en nasjonal sammenheng

  • Raumabanens potensial

Forslag til tiltak på jernbanetraséen skal konkretiseres, nye togtilbud for person- og gods skal beskrives, og investeringskostnader og økonomiske konsekvenser skal beregnes. Etter studien skal jernbaneforumet foreslå infrastrukturtiltak på banene fram mot 2050.

Deltagerne i forumet mener det er viktig å tenke langsiktig.

- Lite har antagelig skjedd siden banen ble åpnet i 1921. Nå må vi bygge banen i et hundreårsperspektiv, sa Frode Damstuen, næringsutvikler i Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal.

Mulighetsstudien skal være klar ca. 01.06.16, og vil være kommuner og fylkeskommuners innspill til kommende NTP 2018-2029.

- Alt som er bra for Dovrebanen er bra for Raumabanen

Rauma kommunes representant i Jernbaneforum Dovrebanen og Raumabanen, Arne Steffen Lillehagen, beskriver møtet som interessant.

- Raumabanen var selvsagt også et tema på møtet. Alt som er bra for Dovrebanen er også bra for Raumabanen, sier han.

Han forteller at de jobber hardt for å gjøre togreising med de to banene bedre.

- Vi kommer til å ha fullt trykk på dette framover, og vi er glade for at vi for eksempel har nå fra får rutetider på Raumabanen som passer bedre med korrespondanse til Trondheim, sier han.