Prost Erling Nevland sier i kriseteamet som nå sitter sammen i toppetasjen i rådhuset. Han forteller på telefonen at det er besluttet at alle gudstjenester som er på programmet i dag, skal gå etter planen.

Det skyldes at det er Allehelgenssøndag og at mange har fått spesiell invitasjon til Voll, Hen, Eid og Grytten denne dagen.

– Etter hvert blir kulturhuset åpnet for at folk kan samles, sier Erling Nevland.

På kulturhuset tar Røde Kors og kriseteam i mot de som måtte ha behov for det.

Han skal sjøl ha gudstjenesten i Grytten kirke klokka 19 i kveld.

– Blir det en spesiell gudstjeneste preget av det som nå har skjedd?

– Det har jeg ikke fått tenkt så mye på. Det vil nok også avhenge en del av det som skjer utover dagen i dag, sier Erling Nevland.