Prosjektet i Hamreura mellom Gjerdsetbygda og Lerheim på FV 64 blir ikke så stort som det først var tenkt. I alle fall ikke i denne omgang.

– Vi gjør nå det vi må gjøre for å sikre vegen og det er vi på god veg med å få til, sier Per Brandli og referer fra et møte i Vegvesenet på fredag der framdrift og framtid og ikke minst økonomi var oppe til vurdering.

Og det er både økonomi og klima som nå gjør at Vegvesenet sier stopp når det akutte sikringsarbeidet er ferdig, trolig rundt midten av oktober.

– Vi må gjennomføre det resterende arbeidet også og håper å få det inn på budsjettet for neste år og få gjennomført arbeidet neste år, sier Brandli.

– Nå har vi i alle fall fått gjort det som ikke kunne vente over vinteren. Vi ser også helt klart at å jobbe om natta er betydelig enklere om sommeren enn om vinteren. Derfor sier vi stopp når det akutte sikringsarbeidet er gjort, sier Brandli.

– Og steinen reiser ikke på sjøen?

– Nei, i liten grad. Arbeidet har i grunnen gått som forventet.

– Hva koster dette gildet?

– Den som visste det. Vi regner med rundt fem millioner i år og rundt det samme neste år. Da får vi flyttet vegbana lenger inn ved å sprenge inn i fjellet og belaste ytterste del av muren mindre, avslutter Brandli.