Det har blitt spekulert mye i hvem som får - og ikke får - plass i formannskapet i den kommede perioden. Etter dagens kommunestyre er det klart at følgende ni representanter får plass i formannskapet:

Følg kommunestyret direkte her!

  • Magnhild Vik (Senterpartiet)

  • Ellinor Torgård Solheim (Senterpartiet)

  • Per Arne Skomsø (Sosialistisk Venstreparti)

  • Lars Olav Hustad (Høyre)

  • Marit Nauste (Uavhengig)

  • Arne Hop (Kristelig Folkeparti)

  • Arne Steffen Lillehagen (Venstre)

  • Ronny Antonsen (Fremskrittspartiet)

  • Per Vidar Kjølmoen (Arbeiderpartiet)

Rådmann og politisk rådgiver teller stemmene, mens gruppelederene er observatører. Foto: Stine Vandevjen Olsen
Arne Hop resenterte lista fra Høyre, KrF og uavhengig representant. Foto: Stine Vandevjen Olsen