Men grunneierne har ikke gitt opp håpet:

- Vi anker selvfølgelig, og anke vil bli sendt en av de nærmeste dagene, sier Ottar Rydjord, en av klagerne i saka.

Beboerne Ottar Rydjord, Albert Sandnes og Otto Beyer sendte i mars en klage til Statens kartverk og ba om å få bruke Rydjord-navnet. Og det er altså denne klagen de nå har fått svar på. I svarbrevet til grunneierne datert 6. april skriver Statens kartverk at "Vi kan ikke se at det er lagt fram prinsipielt nye opplysninger i saken som Klagenemnda var ukjent med da den gjorde sitt vedtak. Søknaden blir derfor avvist."

Med avslaget får heller ikke kommunen bruke Rydjord som navn på vegen fra FV64 og opp til Rosvang gård, noe grunneierne har bedt om. Kartverket har vurdert om opplysningene i klagen er av en slik art at de ville medført et annet resultat dersom saken ble tatt opp på nytt.

Kartverket skriver i brevet til grunneierne at "Saken om skrivemåten av gårdsnavnet har tidligere vært tatt opp i flere runder, og den endte til slutt hos Klagenemnda for stedsnavnsaker til endelig avgjørelse. Klagenemnda vedtok skrivemåten Rygjerd etter ei grundig vurdering. "

Les også: Nekter å gi seg: Området heter Rydjord

Kartverket gjør oppmerksom på at grunneier har kan bestemme skrivemåten av eget bruksnavn. Forutsetninga er at grunneier kan dokumentere at skrivemåten har vært i offentlig bruk.

"Det er fortsatt Statens kartverk som formelt vedtar skrivemåten. Men dersom grunneier ønsker en bestemt skrivemåte, kan han/hun gjøre krav på denne skrivemåten overfor Kartverket, og legge ved dokumentasjon som viser at denne skrivemåten har vært i offentlig bruk", skriver Kartverket. Og tilføyer at eierfastsatt skrivemåte "skal brukes i eventuelt adressetilleggsnavn, men skal ikke brukes i andre stedsnavn av det offentlige, f. eks. i adressenavn."