Oppslutningen om Stikk Ut i Rauma er ikke i nærheten av hva den var da kommunen hadde egen turmålskonkurranse. Forskjellen er så stor at det er all grunn til å spørre seg hva som har skjedd.

– Jeg vet ikke. Turmålene er stort sett de samme, sier Marte Melbø som er prosjektleder for Stikk Ut i Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal.

Men når det er sagt er Marte Melbø rask med å legge til at det er en positiv utvikling på tallene de to siste åra og at det er viktig å se at oppslutningen nå tar seg opp også i Rauma. Melbø viser til at raumaværinger som hadde registrert seg i 2015 var 809, i 2016 1.408 og i 2017 altså 2.061. Statstikken viser også at i 2016 så hadde 2.145 personer registrert seg på turer i Rauma.

– Når jeg snakker med folk på Åndalsnes, om turmålene som var, så sier folk der det samme som de sier over alt, at dette er en aktivitet som engasjerer og som når mange. Det er bare det at nå heter det Stikk Ut. Det har skiftet navn, men turmålene er de samme og stiene og merkingen den samme. Forskjellen er kanskje kortet du kunne klippe i og at det var en lokal prosjektleder. Det ble selvfølgelig gjort en egen innsats i Rauma i starten, sier Marte Melbø og legger til at det er gledelig å registrere at antall brukere i Rauma nå øker og at tallet er nesten doblet siden 2016.

Melbø forteller videre at Friluftsrådet administrerer Stikk Ut og så blir det opp til kommunene hvordan det gjøres lokalt og hvordan det skapes lokal forankring. Hun sier det må settes av både fok og tid til dette og at hun ser at dette varierer mye fra kommune til kommune.

– Men vi ser ikke at denne variasjonen henger sammen med oppslutningen i kommunene, sier Marte Melbø.

– Går dere sterkere inn i de kommunene der dere ser at oppslutningen er dårlig?

– Ikke direkte, men vi forsøker å hjelpe til der det er behov. Vi ønsker at oppslutningen i Rauma skal øke og vi vil jobbe med dette fram mot sesongen 2018.

– Kan det være så enkelt som å innføre et gammeldags klippekort i stedet for å registrere seg med telefonen?

– Nei, det vil vi ikke gjøre. Det har heller ikke kommet fram som et ønske fra andre kommuner, sier Marte Melbø.