Fra klokka 12, torsdag 18. desember åpnet tunnelen for publikum, som kunne spasere i tunnelen. Samtidig ble de siste formelle dokumentene signert, slik at Statens vegvesen formelt sett overtar tunnelen fra entreprenøren.

- Det holdt hardt. Det har vært hektisk de siste dagene, innrømmet prosjektleder i Statens vegvesen, Hallgeir Brudeseth.

Den formelle delen av åpninga startet klokka 13.30, og på talelista sto blant andre styreleder i Eksportvegen AS Roald Fiksdal, som takket alle - ingen nevnt, ingen glemt. Men han kunne likevel ikke la være å trekke spesielt fram Per Gunnar Voldset, som regnes som Raumas pådriver nummer 1, for at Vågstrandstunnelen, og etterhvert Tresfjordsbrua nå har blitt en realitet.

Inntrykkene fra åpningsfesten og første tur igjennom tunnelen får du på vedlagte video.