Glatt vei og lange køer: Sto bom stille i to timer