Samler troppene: – Det blir et musikalsk høydepunkt

foto