Arbeidsulykken ved Monge: – Blir alltid straffesak