Uvanlig stille i vårt distrikt – dette sier politiet