Mottok fylkets miljøpris: - Av alle priser som finnes, er dette den beste prisen vi kunne fått

foto