Total svikt i tilgangen på arbeid, alle ansatte permittert

foto