foto
Rødven: Ikke mange bygder har to kirker som Rødven Rødven stavkirke fra 1200–1300 tallet og Rødven kirke fra 1907. Alle foto: Ottar Rydjord Foto: Ottar Rydjord

En firedel av alle kirkene i Romsdal ligger i Rauma

Romsdal sogelag fyller 100 år i år og har i den anledning kommet ut med en helt spesiell årbok der kirkene i Romsdal er temaet. - Boken er som et stort leksikon over romsdalsk kirkehistorie, sier forfatteren.