Foreslår at 34 klassar ikkje blir sett i gang

foto