Reduserer kapasiteten: – Må regne med forsinkelser