Har hatt flere ordførere – nå stiller ikke partiet liste