«Den hundre år gamle hovedbrua inn til sentrum av Åndalsnes er så ødelagt av rust at den må rives», ble artikkelen publisert i Romsdals Budstikke og gjengitt i Åndalsnes Avis før helga, innledet med.

Fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen kommenterte at brua har gått ut på dato. Det er leder i Romsdal Reiseliv og næringsdrivende i byen, Ole Johnny Amundsen enig i.

– Brua er utgått på tid. Den som står der nå må rehabiliteres, eller vi må bygge en ny som er bedre enn den vi har i dag, sier Amundsen.

– Det må også tilrettelegges bedre, med gode løsninger for myke trafikanter på begge sider. Skal brua stenges må det legges planer for det, og da mener jeg det må tas grep med en gang.

Høy slitasje

Amundsen mener næringsdrivende og andre engasjerte i kommunen må appellere til dem som kan påvirke.

Om brua må stenges neste sommer – som er et alternativ Tønnesen har lagt fram – må disse planene på bordet umiddelbart. Her gjelder det å være ute i god tid, sier Amundsen.

– Brua tåler ikke høye akseltrykk. Etter mitt syn må vi minske slitasjen allerede nå, ved å omdirigere buss og andre, tyngre kjøretøy rundt og ned i sentrum via Industrivegen og Lokstallen. Da må det skiltes godt og legges til rette for det, sier han og legger til:

– Vi trenger kreative løsninger, og jeg håper initiativtakerne er framsynte nok og tar hensyn til den lokale næringa. At det ikke blir om sommeren de stenger den av. Det vil også påvirke turistene.

Skånsomt

Ei ny bru er anslått å koste 45 millioner kroner.

Samferdselsutvalget i fylket vil sette av 10 millioner kroner på 2024-budsjettet som første delfinansiering av brua. Resten av pengene må bevilges i 2025 og 2026.

– Vedtar fylkestinget å sette av 10 millioner kroner på neste års budsjett til brua, tar vi sikte på oppstart i 2024. Vi skal være ferdig med prosjektering av brua innen utgangen av 2023, har fylkesvegsjefen kommentert.

– Arbeidet med brua må skje så skånsomt som mulig, (og) det kan være at sommertrafikken neste sommer, i 2024, rammes ved at brua må stenges. Detaljene hvordan prosjektet gjennomføres vil vi komme tilbake til.